Risicogestuurd duurzaamheidsmodel maakt op areaalniveau milieukosten én CO2-uitstoot inzichtelijk

Per project of product de milieukosten én de CO2-uitstoot berekenen is al niet eenvoudig, laat staan van een compleet areaal. Met het nieuwe Risicogestuurd duurzaamheidsmodel van Ingenieursbureau Westenberg is dat nu wel mogelijk. “Beheerders én bestuurders maken hiermee de consequenties van hun beleid financieel inzichtelijk. Door aan de knoppen in het model te draaien vind je een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten”, zegt Imco Flipse van Ingenieursbureau Westenberg.

Naast milieukosten en CO2-uitstoot berekent het Risicogestuurd duurzaamheidsmodel ook de kosten voor onderhoud, vervanging en risico’s. En dat voor zes verschillende scenario’s in één oogopslag. Volgens Flipse is er veel behoefte aan zo’n model. “Bij elke opdrachtgever ligt die balans ergens anders, vandaar het belang om aan de knoppen te kunnen draaien. Dan kun je elke klant op maat adviseren.” Het model is tot stand gekomen op basis van een aantal afstudeeronderzoeken op het gebied van risico’s, kosten en duurzaamheid.

Dat er grote behoefte is aan een dergelijk model, merkte Flipse begin juli bij een marktconsultatie van Rijkswaterstaat, waarbij expertise over de circulaire economie centraal stond. “Rijkswaterstaat is bij dit onderwerp het meest ambitieus. De overheid wil in 2050 voor 100 procent circulair werken, Rijkswaterstaat wil dat in 2030 al. Tijdens de marktconsultatie konden bedrijven en organisaties presenteren hoe ze Rijkswaterstaat kunnen helpen bij die ambitie.”

Het Risicogestuurd duurzaamheidsmodel van Ingenieursbureau Westenberg wekte veel interesse op. “Wij hebben hiermee ook echt een primeur”, zegt Flipse. “Tot dusver zijn er alleen tools waarmee je de milieukosten van een project of product berekent, zoals Dubocalc, maar op areaalniveau zijn die er nog niet. Terwijl dat juist de informatie is waarop bestuurders beslissingen nemen. Zij willen zien wat de gevolgen zijn van meer aandacht voor veiligheid, mobiliteit of milieu.”

Met alle kennis binnen de organisatie werkte Ingenieursbureau Westenberg aan het antwoord op die vraag. “Wij zijn toonaangevend in assetmanagement en hebben veel kennis over materialen en systemen. We halen ook veel kennis uit de markt, omdat we nauw samenwerken met opdrachtgevers, aannemers en andere ingenieursbureaus. Al die input gebruikten we bij het ontwikkelen van het Risicogestuurd duurzaamheidsmodel. Dat levert concrete cijfers op die ook bruikbaar zijn voor duurzaamheidsvraagstukken”, zegt Flipse. “Met het Risicogestuurd duurzaamheidsmodel kun je bijvoorbeeld laten zien hoe de kosten en CO2-uitstoot veranderen als je op termijn al je houten bruggen wilt vervangen door een combinatie van staal en composiet.”

Ingenieursbureau Westenberg wil het Risicogestuurd duurzaamheidsmodel verder ontwikkelen en Rijkswaterstaat heeft interesse getoond om daarbij te helpen. Ingenieursbureau Westenberg heeft de ambitie om opdrachtgevers te ontzorgen op weg naar een circulaire economie. Daarvoor ontwikkelde het bureau bijvoorbeeld de cursus Duurzaamheid assetmanagement kunstwerken. Ook in de praktijk ondersteunt Ingenieursbureau Westenberg opdrachtgevers en aannemers bij thema’s rond duurzaamheid en circulaire economie.

Lees meer over duurzaamheid in dit artikel.