Opstellen vraagspecificatie onderhoud kunstwerken

Door de gemeente Goes is besloten de onderhoudswerkzaamheden aan twee bruggen, middels een werkomschrijving aan te besteden en uit te laten voeren.