Opstellen variantenstudie herstel damwand te Losser

Voor de gemeente Losser is een variantenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het vervangen van de damwand Saller I te Losser. Op basis van de variantenstudie wordt nu budget aangevraagd en een variant uitgekozen.