Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie 2 beweegbare bruggen

In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft ingenieursbureau Westenberg 2 beweegbare bruggen geïnspecteerd om hiervoor een risico-inventarisatie en –evaluatie op te stellen op basis van de machinerichtlijn en de arbeidsomstandighedenwet. De aanbevelingen en bevindingen voortvloeiend uit de RI&E zullen worden meegenomen met het geplande groot onderhoud voor deze bruggen.