Opstellen raamovereenkomsten onderhoud civieltechnische kunstwerken

Voor de gemeente Kaag en Braassem hebben we twee raamoverkomsten opgesteld. Het betreffen raamovereenkomsten voor de vaste en de beweegbare bruggen voor de periode van 4 jaar.