Opstellen raamovereenkomst onderhoud 2021-2023

Ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan de kunstwerken in de gemeente Terneuzen, is door de gemeente opdracht verstrekt aan Ingenieursbureau Westenberg om een raamovereenkomst op te stellen voor een onderhoudsperiode van 1 jaar vast, met een mogelijkheid van 2 keer 1 jaar verlenging. Binnen het bestek is ook een werkwijze opgesteld om op een later moment eventueel benodigd onderhoud aan de overeenkomst toe te voegen.