Opstellen meerjarenonderhoudsplan brug Kalkbranderstil te Loppersum

In het kader van objectoverdracht van waterschap naar gemeente hebben we in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest de brug Kalkbranderstil te Loppersum onderworpen aan een inspectie. Op basis van de resultaten uit de inspectie is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld ten behoeve van de overdracht naar de gemeente Eemsdelta.