Opstellen meerjarenonderhoudscontract kunstwerken

Voor de gemeente Oegstgeest zijn middels een vraagspecificatie de geadviseerde onderhoudsmaatregelen vanuit de door een derde partij uitgevoerde inspecties, verwerkt in een meerjarenonderhoudsbestek kunstwerken. De werkzaamheden zijn aanbesteed voor 2 jaar met tweemaal de mogelijkheid om dit met 1 jaar te verlengen.