Opstellen meerjaren bestek beschoeiingen en kademuren

Voor de gemeente Edam-Volendam heeft Ingenieursbureau Westenberg een contractopname uitgevoerd van de beschoeiingsconstructies, gemetselde kademuren en de buitendijks gelegen basaltkades. De contractopname wordt gebruikt voor het opstellen van een RAW raamovereenkomst onderhoud en vervanging beschoeiingen, aanleg natuurlijke oevers, onderhoud damwandconstructies en kademuren’ 2017-2019 in de gemeente Edam-Volendam. De RAW raamovereenkomst wordt eveneens opgesteld door Ingenieursbureau Westenberg.