Opstellen hoeveelhedenspecificatie vervangen noordelijke voegbalk Van Harinxmabrug

In opdracht van de gemeente Leeuwarden hebben wij een hoeveelhedenspecificatie opgesteld voor het vervangen van een voegbalkconstructie van de westelijke Van Harinxmabrug en dan specifiek de noordelijke voegovergang van de noordelijke aanbrug. De westelijke brug is de oudste van beide bruggen en is enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Er was al langer sprake van hoogteverschil tussen landhoofd en overspanning. Bij onderzoek bleek het hoogteverschil veroorzaakt te worden door corrosie van de stalen oplegrollen.