Opstellen en aanbesteden raamovereenkomst onderhoud

Voor de gemeente Boxtel hebben we een raamovereenkomst opgesteld t.b.v. het benodigde onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken in de periode 2021-2025