Opstellen beheerplan zeven beweegbare kunstwerken en opstellen MKI-waardevergelijking dekplanken

In opdracht van de gemeente Almere hebben we aan in totaal vijf sluizen en twee beweegbare bruggen een instandhoudingsinspectie uitgevoerd voor het bepalen van de meerjaarlijkse kosten aan deze kunstwerken. Tevens is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd om de risico’s voor gebruikers, passanten en bedienend personeel vast te stellen. Aanvullend heeft Ingenieursbureau Westenberg een vergelijkende MKI-bepaling (milieukostenindicator) uitgevoerd tussen houten dekplanken en dekplanken vervaardigd uit gerecycled kunststof, wat op zich wel verrassende waarden opleverde.