Ontwikkelaar cursus inspectie en advies module 1, 2 en 3 voor het NVDO

Toen in augustus 2020 bleek dat de betonvereniging stopte met de cursussen inspectie&beheer module 1 (toestandsinpectie en conditiemeting) en 2 (instandhoudingsinspectie/advies en rapportage) hebben we meteen de handschoen opgepakt om zelf invulling aan deze cursussen te geven.

De oude cursus is geactualiseerd met nieuwe ontwikkelingen als de CROW-CUR 117 en doelstellingen t.b.v. duurzaamheid.

In module 1 Schouw en toestandsinspectie doe je basiskennis op van de verschillende constructies, materialen en inspecties en kun je gebreken en schades benoemen

en vastleggen conform de CUR117 A1 (schouw) en B2 (toestandsinspectie) en NEN2767-systematiek. Zowel in theorie als in praktijk!

In module 2 Instandhoudingsinspectie en Advies kun je met behulp van een bureaustudie en risicoanalyse (RAMS/FMECA/CRIAM/ORA) voor de geconstateerde gebreken en schades een schade- en risicogestuurde en duurzame (LCC/MKI/circulair) afweging maken om te komen tot het beste advies, conform CUR117 B2, B5, C1 en C2.

Daarnaast is module 3 ontwikkeld waar een materialenverdieping komt om te komen tot gerichte technische inspecties. Naar aanleiding van deze module leer je alles van het materiaal en de bijbehorende schades en risico’s, welke voorkomen bij de specifieke

constructieonderdelen. Aan de hand hiervan kun je zelfstandig visueel en door middel van een gerichte technische inspectie advies uitbrengen over de restlevensduur en bijbehorende onderhoudsmaatregelen, conform de CUR 117 B2, B5, C1 en C2 en D1 en het specifieke materialenhandboek.

En is er een verdiepingscursus op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld.

Naar aanleiding van deze module leer je onderbouwde afwegingen te maken om te komen tot de meest duurzame oplossing, gebaseerd op de principes van duurzaamGWW,

IFD bouwen, LCC- en MKI-berekeningen en circulariteitsbepalingen.

Tot slot is er voor beheerders een cursus ontwikkeld om een goede offerteaanvraag conform de CUR117 op te stellen. Naar aanleiding van deze module leer je als beheerder wat de CUR117 inhoudt en hoe je aan de hand daarvan een offerteaanvraag op de markt te zetten. Door deze eenduidige systematiek krijg je als beheerder uniforme aanbiedingen met een gewenste kwaliteit.

https://maintenance.nvdo.nl/leergang-cur117/
https://platformwow.nl/terugblikken/2021/05/terugblik-op-de-bijeenkomst-samen-slimmer-inspecteren
https://www.nvdo.nl/Handlers/DownloadFile.ashx?PortalCode=NPU&DownloadId=1970&SecurityCode=7B8612F0DECDB765A26B9CD114850814
https://www.cur-aanbevelingen.nl/cur-aanbeveling-117

https://bouwcirculair.nl/wp-content/uploads/2020/06/Emile_Hoogterp-Westenberg-BouwCirculair-WOW-16-juni-2020.pdf https://www.houtindegww.nl/wp-content/uploads/2020/09/OTAR-4-5-2020-p36-Duurzaam-gebouwde-bruggen-hebben-de-toekomst.pdf