CUR-Aanbeveling 117 schept duidelijkheid

Een bekend probleem is: veel ruis op de lijn tussen opdrachtgevers en adviesbureaus over het inspecteren van kunstwerken. De CUR-Aanbeveling 117 schept duidelijkheid. “Dit is de nieuwe richtlijn voor inspecteren en rapporteren. Ik verwacht dat veel overheden hiermee gaan werken”, zegt Emile Hoogterp, die namens Ingenieursbureau Westenberg in de commissie zat die de aanbeveling schreef.

Uitschrijvers van werk en ingenieursbureaus bakkeleien vaak over de manier waarop inspecties worden uitgevoerd. “Of de uitvraag is niet goed of wij interpreteren die verkeerd. Daardoor krijg je alleen al forse verschillen bij de inschrijvingen. Bovendien krijgen opdrachtgevers niet wat ze willen en weten bureaus niet hoe ze een inspectie moeten aanpakken. En in feite komt dat allemaal door een gebrek aan eenduidigheid”, analyseert Hoogterp de traditionele problematiek.

Opdrachtgevers en de grote bureaus staken daarom de koppen bij elkaar. Met als resultaat de CUR 117. “Nee, dat was zeker niet makkelijk. Ieder bureau heeft een eigen werkwijze én opdrachten zijn moeilijk te vergelijken. Inspecteren van grote kunstwerken van Rijkswaterstaat pak je anders aan dan de inspectie van een parkbruggetje van een gemeente. Toch hebben we nu een richtlijn waarin zoveel mogelijk eisen en wensen van alle partijen zijn verwerkt.”

Uitgangspunt daarbij is duidelijkheid. “Het raamwerk voor een goede uitvraag staat. Betrokken partijen kunnen nog nuances aanbrengen, maar aan de hand van de CUR 117 kunnen ze bepalen welk type inspectie wordt uitgevoerd, wat daarvan de resultaten moeten zijn en hoe je die rapporteert. De grote verschillen in inschrijvingen moeten dan verleden tijd zijn. Per type inspectie beschrijven we ook welk opleidingsniveau een inspecteur nodig heeft. Dan is meteen duidelijk welke partij een opdracht wel of niet kan uitvoeren. Belangrijk is ook dat een opdracht tegen een zo laag mogelijke prijs wordt uitgevoerd, waarbij veiligheid en kwaliteit niet in het gedrang mogen komen.”

Handboeken voor materialen vormen de volgende stap. “Die voor staal is bijna klaar, met hout en beton zijn we aan de slag. En daarna moeten andere materialen worden beschreven. Een behoorlijke klus die hopelijk voor 2018 is afgerond. Tegen die tijd hebben we met de branche echt hele belangrijke stappen gezet.”

Hoogterp hoort van veel partijen dat er behoefte is aan de CUR 117. En niet alleen binnen de relatie opdrachtgever-aannemer. “Een goed handboek voor minder ervaren inspecteurs was nooit voorhanden. Kennisoverdracht gebeurt alleen intern bij bedrijven. Nu is er een uniform boek waarin je relevante informatie vindt: wat zijn de risicovolle onderdelen? wat kun je bij welke materialen verwachten? en hoe pak je een bepaalde inspectie aan?”

De CUR-aanbeveling 117 kunt u bestellen op de website van de CUR: http://www.cur-aanbevelingen.nl/shop/cur-aanbevelingen/cur-aanbeveling-117-2015.411255.lynkx