Onderzoek wapening en metselwerk Sluis Schouwerzijl en Olingerbrugje te Groningen

Voor twee bruggen van het Waterschap Noorderzijlvest heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. onderzoek gedaan naar de wapeningsconfiguratie en betonkwaliteit van de brugdekken. Eén brug heeft metselwerkwanden, hieruit zijn enkele metselwerk kernen geboord om de dikte en de kwaliteit/samenstelling te boordelen. De uitkomsten zijn gebruikt om de draagkracht en restlevensduur van de bruggen te bepalen.