Onderzoek en begeleiding herstel kademuurconstructie te Maassluis

In opdracht van de gemeente Maassluis hebben we onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak en ernst van de scheurvorming in een kademuurconstructie te Maassluis, hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan de bouw van een appartementencomplex. Middels beschikbare archieftekeningen, het uitvoeren van duikinspecties en landmeetkundige werkzaamheden is de schade in kaart gebracht. Aanvullend hebben we, in afstemming met de gemeente, een kundige aannemer benaderd en de uitvoering van de werkzaamheden begeleid. Het herstel was er op gericht toekomstige gronduitspoeling en verplaatsing te voorkomen.