Onderzoek betonkwaliteit onder asfaltconstructie van de aanbruggen van Schreiersbrêge

Het uitboren van betonkernen onder de asfaltlaag en in het lab onderzoeken op chloridegehaltes. Tevens werd vooraf de gehele asfaltconstructie afgeklopt om mogelijke losse delen op te sporen. De opdrachtgever kon op basis van de resultaten een afweging maken om wel, niet of gedeeltelijk de asfaltconstructie te vervangen.