Onderzoek aanvaarschade Malebrug

Vanwege een forse aanvaring van de Malebrug te Amersfoort, hebben we in opdracht van Batec een visuele inspectie uitgevoerd en vastgesteld dat er geen sprake is van constructieve gevolgschade.