Nieuwe richtlijn over metalen ophangconstructies in overdekte zwembaden

In een overdekt zwembad heerst een (zeer) agressief corrosief milieu. Corrosie kan tot ernstige verzwakking leiden van de doorsnede van de ophangconstructie, waardoor bezwijken zonder enige vorm van waarschuwing kan optreden. Om een veilige omgeving te garanderen voor de bezoekers en medewerkers van overdekte zwembaden heeft het ministerie voor Wonen en Rijksdienst een inspectieplicht aangekondigd. Vanaf 1 juli 2016 zal deze plicht worden ingevoerd.

Wat houdt deze verplichting in?
Vanaf dit jaar is de langverwachte richtlijn NPR 9200:2015 – “Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden” van toepassing. De richtlijn vervangt onder andere de ‘praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang)constructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden´ uit 2001. Deze herziening komt vanuit de behoefte van de markt aan een eenduidige Nederlandse praktijkrichtlijn.

De toepassing van metaal en vooral RVS in het agressieve milieu van overdekte zwembaden is een belangrijk aandachtspunt. Het uitvoeren van periodieke inspecties van de metalen ophangconstructies (zoals bijvoorbeeld van plafonds en speakers) en het vastleggen van de te treffen maatregelen in een rapport is noodzakelijk en verplicht.

Waarmee kunnen wij u ontzorgen?
Inspecties die wij uitvoeren voldoen aan de NPR 9200:2015. Onze rapportages brengen helder de risico’s in kaart en geven overzichtelijk de te treffen maatregelen weer, voorzien van een uitvoeringstermijn. Het resultaat is dat alle risico’s in kaart zijn gebracht en zijn voorzien van foto’s. Per onderdeel zijn de herstelmaatregelen vastgelegd in een beheer en onderhoudsplan. Zo voldoet u aan de verplichting en daarnaast geeft dit u de garantie dat u alle nodige acties heeft ondernomen.

Aanvullende activiteiten
Wij kunnen voor u de inspectie uitbreiden met de volgende werkzaamheden:
• Het uitvoeren van instandhoudingsinspecties ten behoeve van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
• Het leveren van ons beheersysteem iASSET waarmee integraal het beheer en onderhoud georganiseerd kan worden;
• Het uitvoeren van nader onderzoek aan betonnen of houten constructies en het verstrekken van adviezen voor onderhoud en herstel;
• Advies en begeleiding bij renovatie en nieuwbouw.

Voor informatie en deskundig advies kunt u contact opnemen met Emile Hoogerp, Productgroepmanager Beheer via 0341 – 46 70 46 of per mail: e.hoogterp@westenberg.net.