Nadere onderzoeken 2 kunstwerken in de gemeente Neder-Betuwe

Door middel van een technisch onderzoek (resistograafmetingen en carbonatatie-/dekkingsmetingen) per kunstwerk inzicht krijgen in de verborgen gebreken, technische staat, verwachte restlevensduur en de uit te voeren maatregelen ten behoeve van de contractvoorbereiding.