Nader onderzoek stalen damwand en visuele inspectie brug

In opdracht van de gemeente Midden-Groningen hebben wij de toestand van de stalen damwanden onder de gemeentelijke brug in de Ooswoldjerweg opgenomen. De stalen damwanden lopen in soortgelijke conditie door onder de brug in de N387 en is daar provinciaal eigendom. De provincie is voornemens de damwand te ontlasten met daarbij de afweging aan de gemeente om daar in mee te gaan.