Nader onderzoek kade Oosteinde

In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Ingenieursbureau Westenberg een nader onderzoek uitgevoerd aan de kademuur langs het Oosteinde te Voorbrug. Aanleiding betrof de constateringen van een eerder uitgevoerde visuele inspectie. Tijdens dit onderzoek is ook een beperkt deel van de kademuur aan de grondkerende zijde afgegraven om de opbouw van de constructie te bepalen.