Nader onderzoek en scheurvorming betonnen oplegbalk fietsbrug N06

Bij een eerder uitgevoerde visuele inspectie is scheurvorming in de zijvlakken van de oplegbalken geconstateerd. Met dit nader onderzoek is de oorzaak en de impact van de scheurvorming op de veiligheid en duurzaamheid van het object bepaald.