Nader onderzoek damwandconstructie duiker Conradsweg

In opdracht van de gemeente Staphorst hebben wij een nader onderzoek uitgevoerd naar de damwandconstructie van een duikerbrug gelegen in de Conradsweg. De resterende staaldikte in relatie tot de hoge herstelkosten heeft tot het advies geleid om de duikerbrug binnen afzienbare tijd te vervangen.