Nader onderzoek brug in gemeente Voorschoten

Het uitvoeren van een ASR-onderzoek bij een betonnen brug in de gemeente Voorschoten. Ten behoeve van het onderzoek zijn betonkernen genomen. Deze zijn onderzocht in het laboratorium. Na uitvoering is er een rapportage opgesteld met een analyse en hersteladvies.