Nader onderzoek betonnen pyloon Twistvlietbrug en voegovergang Spoolderbrug met endoscoop

In het eerste kwartaal van 2021 heeft Ingenieursbureau Westenberg een inspectie van zes grote infrastructurele kunstwerken uitgevoerd met inzet van een drone. Vanuit deze inspectieronde zijn twee bruggen naar voren gekomen waar we onlangs aanvullend onderzoek hebben uitgevoerd. Dit omdat er vanuit de beelden van de drone-inspectie aanleiding was om onderzoek uit te voeren.