Nader onderzoek acht bruggen en draagkrachtberekening van twee bruggen

In opdracht van de gemeente Borgen-Odoorn hebben wij een nader onderzoek uitgevoerd naar een achttal bruggen. Tevens is van een tweetal bruggen de draagkracht van de overspanning berekend. Met de informatie uit de nadere onderzoeken en de berekeningen, heeft de gemeente inzicht in de uit te voeren maatregelen ten behoeve van de contractvoorbereiding en met de informatie uit de draagkrachtberekening ook afgestemd op de maximaal toelaatbare verkeersbelasting.