Nader onderzoek kademuren en houten damwand en ontwerpvoorstel alternatieve onderhoudsvriendelijke voertuigkering kademuur

Voor de gemeente Nissewaard hebben we kademuren geïnspecteerd op benodigd onderhoud. Tevens is gevraagd een alternatief aan te dragen voor de huidige voertuigkering (zogenaamde radkeerder) op de bovenzijde van de kademuur, daar deze voorziening nogal wat onderhoud vraagt.
Tevens is in aanvulling op het bestaande onderzoek steekproefsgewijs met een endoscoop de aanwezigheid en toestand van de spouwankers onderzocht. Reden hiervoor was de schadehistorie, waarbij het vermoeden bestaat dat de verankering tussen de voorbemetseling en de achterliggende betonnen keerconstructie niet optimaal zou zijn.