Nader onderzoek 7 beweegbare bruggen (vallen) in Amsterdam

Het uitvoeren van een nader onderzoek aan houten dekken (vallen) van 7 beweegbare bruggen in de gemeente Amsterdam. Dit om inzicht te krijgen in verborgen gebreken en de omvang ervan, de technische staat en de uit te voeren maatregelen. Hiervoor zijn o.a. resistograafmetingen uitgevoerd om de niet zichtbare inwendige rotting vast te stellen.