Nader onderzoek 5 kunstwerken

Vanuit eerder uitgevoerde instandhoudingsinspecties aan kunstwerken van de provincie Drenthe, hebben we in de tweede helft van 2020 nader onderzoek uitgevoerd aan een vijftal vaste kunstwerken. De aanleidingen van deze onderzoeken waren scheurvorming en afgebrokkelde delen beton. Hoofddoelen van het onderzoek was het achterhalen van de oorzaak en het specificeren van de herstelmaatregelen.