Nader onderzoek 14 kunstwerken in de gemeente Vijfheerenlanden

Voor 14 kunstwerken zijn in de gemeente Vijfheerenlanden nadere onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken varieerden van carbonatatie-/dekkingsmetingen, chloridemetingen, resistograafmetingen, oriënterend ASR-onderzoek (CUR Aanbeveling 102, klasse 1), het uitvoeren van constructieve draagkrachtberekeningen en het bepalen van hersteladvies en restlevensduur.