LCC/MKI geluidsschermen in drie varianten

Aansluitend op een instandhoudingsinspectie van een 24-tal geluidsvoorzieningen te Spijkenisse, heeft Ingenieursbureau Westenberg aanvullend op deze inspectie een variantenstudie uitgevoerd. De variantenstudie bestond uit een levenscycluskosten-analyse (LCC) en het bepalen van de milieukostenindicator (MKI) voor een drietal geluidsschermen.

Het doel van de werkzaamheden was inzicht te krijgen in:

  • Een drietal levenscycluskostenanalyses, rekening houdend met de materiaalsoort in relatie tot onderhouds- en calamiteitskosten tijdens de instandhouding van de geluidsschermen:
  1. Houten geluidsscherm;
  2. Greenwall geluidsscherm;
  3. Geluidsscherm op basis van olifantengras, ook wel Bio Bound geluidsschermen genoemd.
  • Inzicht krijgen in de milieukostenindicatoren van bovenstaande geluidsschermen.

Tijdens de vergelijkingen is er rekening mee gehouden dat de geluidschermen binnen het areaal grenzen aan zowel particuliere als openbare percelen. Met de uitkomsten van deze MKI kon de gemeente uit de varianten een gefundeerde keuze maken welke (hoogte van) milieukosten acceptabel werden geacht, naast de kosten van de levenscyclus.