Inventariseren, inspecteren en advies kunstwerken (ca. 80 stuks) Provincie Overijssel

Samen met Movares heeft Ingenieursbureau Westenberg de inspecties verricht voor de Provincie Overijssel. Zowel de vaste als de beweegbare kunstwerken zijn geïnspecteerd, veelal met bereikbaarheidsmiddelen als duikers, hoogwerkers, drones etc. Uiteindelijk is de opgestelde rapportagevorm de basis geweest voor de rapportage die in de CUR117 als bijlage toegevoegd is.