Inventarisatie en instandhoudingsinspectie circa 17 km beschoeiing

Inventarisatie en instandhoudingsinspectie van in totaal circa 17 km beschoeiing/damwand in de gemeente Wijdemeren. Dit om de beschoeiings- en damwandtypen vast te stellen inclusief de technische staat en het benodigde onderhoud.