Instandhoudingsinspectie vijf houten bruggen voor Stichting Natuurmonumenten

In opdracht van Natuurmonumenten hebben we een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan een vijftal houten bruggen gelegen in het Compagnonsbos en het natuurgebied Fochteloërveen nabij Ravenswoud. Toch even een pakkende zin uit de opdrachtverstrekking van deze bijzondere opdrachtgever: ‘Wij verwachten van u een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarbij de constante zorg voor milieu de aandacht heeft van u en uw medewerkers nu en in de toekomst.’ Wat ons betreft een pakkende tekst die wij van harte omarmen.