Instandhoudingsinspectie twee duikers in Tolkerdijk en Loosdijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft opdracht verstrekt aan Ingenieursbureau
Westenberg B.V. voor een instandhoudingsinspectie van twee bestaande duikerconstructies nabij Schagen. De twee duikers staan op de nominatie voor overdracht naar de gemeente.