Instandhoudingsinspectie en verwerken onderhoud aanlegvoorzieningen

Voor de Stichting Gastvrije Randmeren heeft Ingenieursbureau Westenberg een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan zes aanlegvoorzieningen en het onderhoud verwerkt voor negen aanlegvoorzieningen. Het doel van deze inspectie was het updaten van de voorgaande inspectie en inzicht te houden in het benodigde onderhoud ten behoeve van het in stand houden van de aanlegvoorzieningen, met inzicht in kosten voor de komende jaren.