Instandhoudingsinspectie en opstellen rapportage uitkijktoren Stakenberg

Ingenieursbureau Westenberg heeft in opdracht van de gemeente Nunspeet een uitkijktoren geïnspecteerd. De gegevens zijn verwerkt in een rapportage en er is een meerjarenoverzicht opgesteld. De gemeente weet nu welke (onderhouds)acties de komende jaren op de planning staan.