Instandhoudingsinspectie en conditiemeting conform NEN 2767 van twee duikerconstructies t.b.v. overdracht naar gemeentelijke organisatie

Ten behoeve van overdracht naar de gemeente heeft Ingenieursbureau Westenberg in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij een tweetal duikers een instandhoudingsinspectie en een conditiemeting conform NEN 2767 uitgevoerd. De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET