Instandhoudingsinspectie, conditiemeting conform NEN2767 en risicoanalyse van 127 kunstwerken

In opdracht van de provincie Drenthe hebben we in het afgelopen jaar inspectiewerkzaamheden uitgevoerd op een groot deel van de civieltechnische kunstwerken die de provincie in haar beheer heeft. De inspectiewerkzaamheden betroffen naast een instandhoudingsinspectie en een conditiemeting conform de NEN2767, ook het uitvoeren van een pragmatische risico-analyse. Bij deze analyse werd gestuurd op de invloed van schadebeelden en/of onderhoudstoestand, op de veiligheid en het functioneren van de diverse onderdelen. Met de uitkomst is de provincie in staat om de beschikbare gelden uit te geven daar waar de hoogte prioriteiten liggen. De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET.