Instandhoudingsinspectie civieltechnische onderdelen 36 kunstwerken in en over de Drentse Hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal

In opdracht van de provincie Drenthe hebben we van 26 beweegbare bruggen en 10 sluizen een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan de civieltechnische onderdelen. Het betroffen hier objecten in en over de Drentse Hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal. De resultaten van de inspectie zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET. Tevens hebben we middels de decompositie conform NEN2767, een pragmatische risicoscore gekoppeld aan de objectonderdelen. Op deze wijze kan de provincie prioriteren en de objecten met de hoogste risico’s als eerste aanpakken binnen het beschikbare budget.