Instandhoudingsinspectie ca.56km oeverconstructies

Werkzaamheden betroffen het inventariseren en inspecteren van de oeverconstructies in de gemeente.

De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET en de gemeente heeft nu inzichtelijk welke onderhoudsacties of vervangingen de komende jaren op de planning staan.

Aansluitend is er een rapportage opgesteld met de bijzonderheden en de MJOP’S voor de komende 10 jaar.