Instandhoudingsinspectie autobrug Bijlandseweg te Tolkamer

In opdracht van de gemeente Zevenaar, het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie aan de brug in de Bijlandseweg te Tolkamer. Doel van de werkzaamheden was inzicht krijgen in de technische staat, het benodigde onderhoud en de instandhoudingskosten voor de komende 10 jaar. Tevens is er een globale raming opgesteld voor eventueel vervangen van de brug.