Instandhoudingsinspectie 90km walkering

Na het indienen van de laagste prijs binnen de meervoudig onderhandse uitvraag voor het inspecteren van 1059 oeverconstructies in de gemeente Leeuwarden, hebben wij deze ca. 90 kilometer oeverconstructie onderworpen aan een instandhoudingsinspectie en verwerkt in een door de gemeente aangeleverde database.