Instandhoudingsinspectie 90 kunstwerken

Voor de gemeente Harderwijk hebben wij een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan 90 kunstwerken. Het doel van deze inspectie is, per kunstwerk inzicht te krijgen in de staat en het benodigde onderhoud ten behoeve van het in stand houden van de kunstwerken, met inzicht in kosten voor de komende jaren.