Instandhoudingsinspectie 86 kunstwerken in de gemeente Ede

Voor de gemeente Ede heeft Ingenieursbureau Westenberg van 86 kunstwerken inspecties uitgevoerd conform de CUR Aanbeveling 117, categorie B1, B2 en C2 en een conditiemeting conform de NEN 2767. De instandhoudingskosten voor de komende 10 jaar zijn hiermee in beeld gebracht.