Instandhoudingsinspectie 70 kunstwerken

Het doel van deze inspectie is per kunstwerk inzicht te krijgen in de technische staat en het benodigde onderhoud ten behoeve van het nieuwe beheerplan. Daarnaast om inzicht te verschaffen in de kosten voor de periode 2016-2020 en een verdere doorkijk naar 2025.