Instandhoudingsinspectie 67 kunstwerken gemeente Winterswijk

Voor de gemeente Winterswijk zijn voor 67 kunstwerken instandhoudingsinspecties uitgevoerd. Per kunstwerk is inzicht verkregen in de technische staat, het benodigde onderhoud en de instandhoudingskosten voor de komende 5 jaar (2021-2025).