Instandhoudingsinspectie 5 tunnels

In opdracht van de gemeente Smallingerland hebben we in Drachten een vijftal fietstunnels geïnspecteerd op benodigd onderhoud met als centraal vraagstuk hoe de de aangetroffen lekkages te verhelpen.