Instandhoudingsinspectie 48 kunstwerken en verwerken in Obsurv

In opdracht van de gemeente Pekela heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan 48 civieltechnische kunstwerken. De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem Obsurv. Het merendeel van deze bruggen betrof beweegbare ophaal- en draaibruggen.